Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Poloha, reliéf a symboly

VlajkaObec Dolní Domaslavice leží na levém břehu Žermanické přehrady v pomyslném trojúhelníku mezi Českým Těšínem a Frýdkem - Místkem. Obec o rozloze 738 ha čítá k 29.12.2010 - 1169 obyvatel. Nejvýše položené místo je vrch „U lipek“ v nadmořské výšce 379 m. Sousedí s Horními Domaslavicemi, Soběšovicemi, Lučinou, Těrlickem, Třanovicemi, Dolními a Horními Tošanovicemi.

Dolní Domaslavice jsou součástí Těšínské pahorkatiny, jejímž nejvyšším vrcholem je Babí hora měřící 426 m. Dolní Domaslavice leží v území rozhraní povodí řek Olše a Ostravice, které přibližně tvoří hlavní komunikace. Všechny potoky, tekoucí východně od hlavní komunikace, jsou součástí povodí Olše a potoky stékající do Žermanické nádrže západně od hlavní cesty spadají k povodí Ostravice.

Udělení znakuV současné době má obec také svůj znak a prapor. Dne 5.12.1996 podvýbor pro heraldiku PS parlamentu ČR projednal a schválil symboliku naší obce.

Znak: modro-stříbrně dělený štít, nahoře křížem přeložené, stříbrná sekera – bradatice se zlatým toporem a zlatý cep, dole dvě modrá břevna.

Prapor: list praporu tvoří šest vodorovných pruhů: modrý, bílý, modrý, bílý, modrý a bílý v poměru 5:1:1:1:1:1. V horním žerďovém rohu zkřížená bílá sekera – bradatice se žlutým toporem a žlutý cep. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Historické znaky a pečetidla

Až do roku 1956 se naše obec skládala z vlastních Dolních Domaslavic a z místních částí Volovec a Kocurovice (dnes součást Lučiny).

V naší kronice se dochovaly otisky historických pečetí a razítek těchto historických částí obce s jejími znaky.

pečetidloMístní část Volovec - mosazné pečetítko (19.stol)
Ve znaku jedle, o ní opřený obilný snop s pluhem a zemědělským nářadím.Kolem nápis "DZIEDZINA WOLOWIEC".

 

pečetidloÚřední razítko s českým nápisem "OBEC DOLNI DOMASLOWITZ"
Uprostřed ve znaku hranice dřeva (nebo postavené brány)
se vztyčenou sekerou.

 

pečetidloMosazné pečetítko s německým nápisem "GEMIENDE NIEDER DOMASLOWITZ"
Uprostřed stejný znak jako na německojazyčné pečeti (hranice dřeva se vztyčenou sekerou).

 

pečetidloMístní část Kocurovice
(od r.1956 součást Lučiny) otisk gumového razítka z 19 stol. Ve znaku kaple s nápisem "DIEDINA KOTCUROWICE HORNI - 1789".