Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Stavba obecního úřadu

nákresV dřívějších dobách konšelé úřadovali většinou doma, často se problémy řešily na návsi, v hospodě, před kostelem.
 Z ústního podání víme, že první obecní úřad se nacházel v „malé požární zbrojnici“, která se nacházela v zátopovém pásmu. O pořádek se starala paní Marie Marková.
 V letech 1948–56 se konšelé scházeli v hostinci „U Lehnerta“, 1956-60 se úřadovalo u paní Vaculové, č.p. 48.
 Škola na Volovci sloužila v letech 1960-63 jako další místo jednací. V roce 1963 se přestěhoval obecní úřad do požární zbrojnice, kde se také konaly všechny občanské sňatky celého matričního obvodu.
 Dne 10.září 1971 byl proveden výkop základů bagrem - tak započala stavba nové budovy MNV a pošty (dnešní budova Obec.úřadu)
Stavba byla projektovaná v ceně 1 250 000 Kčs. Do konce roku byla ještě provedena částečně hrubá stavba.V následujících dvou letech stavba pokračovala a na konci roku 1973 již jenom zbývalo vybudovat vnitřní zařízení. Práce postupovaly dopředu díky příkladné práci některých složek (hasiči) a mnoha dalších obětavých občanů.

Takto se začínalo v roce 1971Novostavba MNV a pošty byla kolaudována 4.října 1974 a dne 6.října 1974 byla slavnostně otevřena. Při slavnosti účinkoval šedesátičlenný mládežnický orchestr ZK Dolu Dukla z Havířova ve kterém bylo také šest žáků naší školy.Po slavnostním koncertě měl proslov tajemník MNV Jan Bogdanovič, pak zástupce ONV Mir.Vyněchal a za krajskou správu spojů Oldřich Farník.

Vystoupil pěvecký sbor školy, poté následovalo ocenění těm pracovníkům, kteří se o dílo nejvíce zasloužili. Celou slavnost natáčela Československá televize. Po programu následovala prohlídka budovy, k poslechu a tanci vzkrávala kapela "Švitorka" z Havířova.

Náklady na hrubou stavbu
1255959 Kčs

Náklady na vnitřní vybavení
322578 Kčs

Náklady celkem
1578539 Kčs

Obdržené dotace:

Na hrubou stavbu od Okr. národního výboru
838000 Kčs

Na hrubou stavbu od Krajské správy spojů
427900 Kčs

Na vnitřní vybavení od Okr.národního výboru
239000 Kčs

Na vnitřní vybavení od Krajské správy spojů
38600 Kčs

Chybějící rozdíl 35037 Kčs byl uhrazen z fondu rozvoje a rezerv.