Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Stavba přehrady

přehradaPrvní přípravné práce byly zahájeny již koncem roku 1950, a to firmou Československých stavebních závodů a od března 1951 provádí stavební práce Ingstav Brno. Dne  16.června 1950 se začalo s výkupem nemovitostí zatopených přehradou. Nabízené ceny však byly nízké a vedly k všeobecné nespokojenosti. V témže roce  měřiči označovali hraničními kameny zátopové pásmo.

Betonová tížní hráz s celkovou kubaturou betonu 116 600 m3 je založena v prostředí složitých geologických poměrů s potřebnými konstrukčními úpravami spodní stavby i podloží. Na pravém břehu bylo nutno postavit 25m hlubokou a 3m silnou souvislou betonovou stěnu předpjatou ocelovými lany, která vytváří ochranu před vnikáním vody do hornin pod hrází. Pravidelná měření posunů (deformací) hráze a konsolidace podložítvoří nezbytnou součást péče o bezpečný provoz vodního díla.

Zahájením rekreačního provozu na přehradě byl velký vodácký den dne 13.7.1958 jehož se zůčastnili diváci z blízkého i dalekého okolí. Na programu byly závody motorových člunů a plachetnic, branná cvičení svazarmu, letecká akrobacie a seskoky parašutistů do vod přehrady.

Dne 12.října 1958 dosáhla výše vodní hladiny Žermanické přehrady poprvé svého maxima a napouštění tak bylo ukončeno.O tři dny
později začíná přehrada dodávat užitkovou vodu do Nové Huti. 9. listopadu 1958 stavbaři slavnostně předali přehradu veřejnosti.

11.července 1958 přijala přehrada svou první oběť. Při koupání utonul Josef Guziur,14-ti letý chlapec z naší obce,který právě vyšel Základní školu.

V roce 1959 bylo do přehrady nasazeno 14120 kusů 2-letých kaprů, 10600 ročních candátů, 700000 jiker candátů, 10000 jiker úhořů, 486 kusů 2-3letých pstruhů, 526 3-5letých pstruhů, 10460 kusů bílé ryby (dle kroniky obce)

Pro nalepšení zásob vody v přehradě byl postaven z řeky Morávky 10km dlouhý přivaděč, na kterém je pro zmírnění 100metrového
spádu 20 jezových stupńů.Přivaděčem je při povodních možno přivést do Žermanické přehrady až 100m2/s vody. Přivaděč byl
předán do provozu 15.3.1960

V součastnosti je účelem vodního díla Žermanice je zásobení Nové Huti a.s. v Ostravě a Biocelu Paskov a.s. provozní vodou, dále pak nalepšování průtoků v toku pod přehradou a výroba elektrické energie. Nádrž a její okolí je pak dále vyhledávaným rekreačním místem.

 

přehradaZákladní technické údaje:

Povodí nádrže: 45,5 km2

Délka hráze v koruně: 502,0 m

Max. výška hráze: 25,3 mil. m3

Celkový objem nádrže: 25,3 mil. m3

Zásobní: 18,5 mil. m3

Retenční: 5,8 mil. m3

Stálý: 1,0 mil. m3

Délka záplavy: 5,5 km

Šířka záplavy: 2,2 km

Zatopená plocha: 248 ha

Zaručený odtok: 1,0 m3/s