datová schránka: rx2bwxp

Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Pozemkové úpravy - úvodní informace a žádost

Pozemkové úpravy v obci Dolní Domaslavice

Vážení občané, v  minulé době byly mnohým vlastníkům odebrány pozemky za účelem kolektivního hospodaření. Při scelování pozemků do velkých bloků byly pozemky rozorány a hraniční kameny zničeny. Když po roce 1989 původní vlastníci zemědělské půdy požádali o navrácení svého majetku, tyto pozemky nebyly vytyčeny a hranice převážně zemědělské půdy nejsou dodnes přesně známy.

Obec Dolní Domaslavice podá na Pozemkový úřad, který na základě ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) a písm. c) o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, žádost za účelem zpřístupnění, příp. vyrovnání hranic pozemků, směny apod., zřízení věcného břemene a následného vytýčení navržených pozemků.  

Komplexní pozemková úprava řeší problémy, které jsou financovány ze státního rozpočtu (mimo jiné půdní eroze, vodní eroze, nedostatečná povodňová opatření atd.). Aby pozemkový úřad mohl začít pozemkové úpravy v Dolních Domaslavicích, musí mít mimo žádosti obce taky žádosti majitelů zemědělské půdy v katastrech Dolní Domaslavice a Volovec. Proto prosím majitele zemědělských pozemků o spolupráci a vyzývám Vás k zaslání žádosti  o zaměření hranic pozemků na pozemkový úřad. Jedná se o pozemky, které se v minulosti nacházely ve velkých zemědělských blocích a jejichž hranice byly rozorány.

Bližší informace včetně žádosti o zaměření hranic jsou k dispozici na obecním úřadě.Źádost která je také přílohou tohoto článku můžete odevzdat na obecním úřadě.

      
Děkuji za spolupráci.                                                                              Pavel Postůvka, starosta obce

Přílohy

Žádost o pozemkové úpravy

-u-ndost pozemkov-R -Ypravy.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Datum vložení: 7. 1. 2011 12:28
Datum poslední aktualizace: 12. 6. 2020 12:29
Autor: Správce Webu