Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Škola


Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, příspěvková organizace


logoNaše škola se nachází v centru obce naproti obecního úřadu a hasičcké zbrojnice. Budova školy byla postavena při výstavbě Žermanické přehrady, ve které se začalo vyučovat v roce 1957. V roce 2002 - 2003 byla škola zrekonstruována, vznikly nové odborné učebny, malý koncerní sál, ateliérová Tartanová dráhaučebna výtvarné výchovy.Byly upraveny místnosti pro mateřskou školu,vznikla cvičná kuchyně, nový prostor získala školní družina.Celkovou rekonstrukcí prošla školní kuchyně, zremodernizovány byly také šatny. Od roku 2004 se v areálu školy nachází nová běžecká tartanová dráha s doskočištěm, vybudováno bylo také dětské hřiště. Za školou je nové multifunkční hřiště.

Jsme spádovou školou pro děti z obcí v okolí Žermanické přehrady. Žáci k nám dojíždějí ze Soběšovic, Horních Domaslavic, Lučiny, Třanovic aj.

Učebna výtvarné výchovyPři škole pracuje Sdružení rodičů, které výrazně pomáhá rodičům žáků svými příspěvky na plavání, LVZ, sportovní kurz žáků 9.tříd, hradí cestovné na kulturní akce apod. V rozpočtu Sdružení rodičů je také nemalá částka věnována na nákup učebních pomůcek. Pomoc Sdružení rodičů je také formou brigád, a to především při řešení naléhavých úkolů.Ke škole patří mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Provozní doba v mateřské škole je od 1.9.2009 do 16.30 a ve školní družině do 15.30 hodin.

 

Oficální údaje:

Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, příspěvková organizace 

č.p. 201

739 38 Dolní Domaslavice

 

Vedení školy

Ředitel školy            :   Mgr. Petr Fikoczek
Zástupce ředitele    :  Mgr. Alena Šokalová
Výchovný poradce  :  Mgr.Jiřina Sýkorová

 

Kontakty

Tel.: 558 664 225

Mobil: 774 866 966

E-mail: eva.foukalova@zsddomaslavice.cz

Web: http://www.zsddomaslavice.cz/

Malý koncertní  sálŠkola -  prosinec 2010