Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

TJ Sokol Dolní Domaslavice

(zal. 1948)

 

Výbor


Předseda:
Petr Szilágyi


 

V současné době pod hlavičkou TJ Sokol Dolní Domaslavice vyvíjí činnost volejbalový oddíl,

muži se scházejí v tělocvičně u nohejbalu, v zimním období od 19 hod v tělocvičně školy u rekreační kopané. Volejbal si můžete přijít zahrát každou neděli od 18,00 do 19,30 hod do tělocvičny ZŠ, v letním období na hřiště; nohejbal každý čtvrtek od 17,00 – 18,30 tamtéž.

Pod vedením Zdenka Oborného proběhla rekonstrukce Sokolovny, v přízemí byly zrekonstruovány šatny se sociálním zařízením, v patře je zřízena posilovna.

Historie TJ Sokol

Počátky Sokola

Vystoupení mužů a žen na louce  u Adámka v roce 1950Tělovýchovná jednota Sokol byla založena 23. března 1948 na ustavující schůzi v hostinci  u J. Svěrkoše (Horák) a tam se 4. dubna 1948 konalo první cvičení žactva.“

o druhé světové válce - v 50. a začátkem 60. let - se cvičívalo v pohostinství „U Adámků“ pod kostelem. Gymnastika, box,… Cvičitelé: O. Sikora, učitel Ladislav Růžička, J. Pavlok, (členové F. Skřížala, A. a H. Guziurovy, B a T. Rojíčkovi, Kocych…) . V r. 1954 byla činnost přerušena v důsledku zbourání budovy a výstavbou Žermanické přehrady. Přirozené centrum obce kolem říčky Luciny tak zaniklo a obyvatele a živnostníky rozdělilo „na kopce“ do D. Domaslavic, Soběšovic a nově vzniklé Lučiny.


V šedesátých letech - 1964 - se dala dohromady skupina pod vedením K. Obluka, jejíž členové (J. Oborný, J. Janša, Z. Janša, P. Postůvka, Harok, Koloničný, K. Skulina) se přihlásili do volejbalové soutěže, kde úspěšně reprezentovali obec Dolní Domaslavice. V areálu hasičské zbrojnice bylo vybudováno škvárové hřiště, tam se zápasy hrávaly.

 

Činnost v létech 1971 – 1976

Družstvo žáků  - 1977Předsedou je František Skřížala, cvičí se tělocvičně ZDŠ 2x týdně. Hraje se kopaná - turnaje okolních obcí (Horská liga, Turnaj přátelství), stolní tenis - ve sklepní místnosti MNV (dnes Jardův šenk), hokej na zimním stadiónu v Havířově.


Od roku 1976 se činnost začala více rozvíjet, hlavními tahouny se stávají Mirek Skarka a Vráťa Skulina (poslanec MNV).
Pořádají se vinobraní, taneční zábavy, je založen oddíl jazzgymnastiky, který vede A. Nevolkovičová, byl organizován I. - XI. ročník vánočního turnaje v badmintonu.


Byl založen oddíl kopané žáků: 1. května 1976 se hrálo fotbalové utkání svobodní - ženatí. Po skončení zápasu se přišel představit M. Skarkovi a V. Skulinovi Alfréd Svoboda. Nabídl založit oddíl kopané žáků, který pak 9 let vedl. Do náležitého stavu se uvedlo hřiště, zhotovily a zabudovaly branky, zajistily finance, bylo provedeno oplocení za brankou na fotbalovém hřišti, vysázeno 50 topolů. Od r. 1976 Probíhá I. - VIII. ročník okresního přeboru staršího žactva se střídavými výsledky (nejlepší umístění -druzí z desíti). R. 1984 se oddíl mladších žáků rozpadl, nenašel se další obětavý trenér, který by v činnosti pokračoval.


14. 5. 1985 Alfréd Svoboda umírá. Pro TJ Sokol obětoval spoustu svého volného času, založil oddíl kopané žáků, který vedl do roku 1981, kdy ze zdravotních důvodů odchází, zasloužil se o výstavbu šaten a klubovny TJ.

 

Léta 1977 až 1991

Tour de JeseníkyPředsedou TJ Sokol je zvolen Vratislav Skulina. Začínají se psát zápisy schůzí, kronika. Byla zavedena inventární kniha TJ, propagační skříňka, pravidelně 1 x ročně probíhá výroční členská schůze.


Byla zahájena stavba kabin. Ke konci roku 1976 se v TJ rozhodlo o stavbě šaten a klubovny u hřiště. Nápad byl A. Svobody, V. Mintěl vypracoval projekt a V. Skulina začal shánět peníze a stavební povolení . 17.5.1980 se konalo slavnostní otevření šaten a klubovny, v letech 1981 - 1983 se pak postavilo i antukové hřiště pro volejbal, nohejbal a tenis.


Výčet tradičních sportovních a kulturních akcí z té doby je velmi bohatý:
V zimní sezóně pokračují hokejové zápasy na zimním stadiónu v Havířově, turnaje ve stolním tenisu, šachový turnaj, prvomájová fotbalová utkání svobodní - ženatí, proběhla exhibiční fotbalová utkání: Válcovny plechu - TJ Sokol Dolní Domaslavice (7:5), Dukla Val. Meziříčí - TJ Sokol D. D. (7:2), zápas proti Konzervatoři Ostrava, beseda s hráči Baníku Ostrava, fotbalové turnaje i další přátelská  utkání, minikopaná - turnaje + karneval, turnaj na Lučině, nohejbal,malá kopaná (první ve skupině v r.1987)


Volejbalové turnaje se hrály nejdříve na škvárovém hřišti, byly to přátelské mezi obcemi (př. v Dobré), májový, vánoční, volejbal svobodní - ženatí. R. 1981 založil M. Skarka oddíl volejbalu, muži se přihlásili v r. 1981do okresního přeboru II. třídy soutěže neregistrovaných, kde skončili poslední, volejbal rekreačně hrají i ženy.


Pěší turistika - vandry (do některých oblastí i opakovaně) - Tour de Jeseníky, Malá Fatra, Vysoké Tatry, Slovenský ráj, putování po Oderských vrších, Roháče,… Bulharsko, Slovinsko, jednodenní výšlapy - na Lysou horu či jiné kopce v Beskydech, , 100 jarních km, Frýdlantská padesátka, táboráky, Klondyke (zimní táboření) na Travném a Ropici, zimní turistické výlety do Beskyd, Krkonoš, turistika s dětmi - Lysá hora+ Ivančina,  horolezectví (Kružberk, Kom. Lhotka), Akce Leos - Komorní Lhotka+ žáci.


Od r. 1981 jsou organizovány zimní pobyty na běžkách - chata na Ostravici, Krkonoše-Labská bouda, Jeseníky - Švýcárna, Horní Bečva, opět Švýcárna, Luční bouda, Krkonoše-Výrovka.


ZRTV jazzgymnastika - nastudována Moravská beseda, skladba dorostenky + ženy pro Spartakiády 1980, 1985 a 1990.V letech 1980 a 1985 nás reprezentovala vždy 2 členky na Stahově.

Hokejové družstvo 1977Malá Fatra 1978Volejbal 1981
Fotografie ze slavnostního otevření Sokolovny 17.května 1980Fotografie ze slavnostního otevření Sokolovny 17.května 1980Turnaje ve stolním tenise /1983/ a badmintonu /1984/Turnaje ve stolním tenise /1983/ a badmintonu /1984/

R. 1981- 90 Brontosaurus - každoroční akce čištění břehů přehrady u Rybárny, pravidelně probíhají i brigády na údržbu sokolovny a okolí. V r. 1982 je zaregistrován oddíl vodní turistiky, vedoucí V. Skulina. První výzkumnou objevitelskou vodáckou výpravou bylo sjíždění Sázavy 1981 v počtu 4 vodáci na dvou lodích, v dalších letech následují neckyády u Rybárny, odemykání Olše, sjíždění Lužnice, Luciny (nečekaně dramatické), Vltavy, Odry, Bečvy, Bystřičky, Sázavy, Otavy, Moravy a Divoké Orlice, vodácké velikonoční srazy na Moravici, Kotorský závod branné zdatnosti - vodácký závod na Žermanické přehradě, Prd vid - branné noční závody. Nejdivočejší byly ale rumunské řeky. Svépomocí se vyráběly lodě, loděnice se stavěla v l. 1983-1986. Na poslední vodácké dovolené s Vráťou Skulinou nás bylo 22 vodáků.

vodácivodácivodáci

Závod Prd Vid 1984Práce s mládeží - sjíždění řek Hronu, Sázavy, Morávky, Vltavy a Lužnice s dětmi, vodácký závod branné všestrannosti mládeže a soutěž o pohár srazu vodních turistů - na Těrlické přehradě, Prd vid…Na Den dětí se připravovala sportovní odpoledne pro žáky ZŠ. Kultura: Sokolské šibřinky (s vystoupeními oddílu jazzgymnastiky), nejdřív v maskách, později ples vousatých, zástěrkový, bambulový, dudlíkový…(poslední sokolský ples v hostinci „U Bártka“se konal r.1987), letní karnevaly, vinobraní, zábavy, Mikulášská,  májové veselice,…každoročně se organizovaly společnéSilvestry (v budově MNV, na kabinách nebo horách) a oslavy MDŽ, 1. máje - májky, táboráky, smažení vaječiny, 1. pokus Mirka Šamaje o založení trampské kapely, Porty - festivaly trampské hudby, zájezd s hasiči - Lázně Lipová …

Pravidelné cvičení v tělocvičně - pátek ženy, pak muži, před Vánocemi se pak členové scházejí na promítání diapozitivů.
V. Skulina - Tragicky zahynul (24. 10. 1992) při jedné z akcí, kterou spolupořádal. Kamarád, sportovec, vodák, předseda TJ Sokol D. Domaslavice, starosta obce, člověk, který nepoužíval slova „mělo by se, mohlo by se“, ale který dokázal strhnout lidi pro věc.

Moravská beseda v provedení sokolů při oslavě 25 let nové budovy školy v roce 1983Moravská beseda v provedení sokolů při oslavě 25 let nové budovy školy v roce 1983Moravská beseda v provedení sokolů při oslavě 25 let nové budovy školy v roce 1983Sokolské šibřinky

 

V nové době

fotbal - žáciV r. 1991 dochází ke změnám ve výboru TJ. Předsedou se stává Libor Horkel. V činnosti pokračuje vodácký oddíl, který vede T. Rojíček - velikonoční Moravice, letní sjíždění řek, později výpravy rodičů s dětmi, akce Prd-vid je nahrazena vzpomínkovým táborákem; organizují se tradiční sportovní či kulturní akce jako týden na běžkách v Jeseníkách, Krkonoších, brigády na údržbu klubovny, loděnice, hřiště a okolí; plesy, zábavy a karnevaly; využíván je i kurt převážně pro tenis a nohejbal, hrají se turnaje v malé kopané, stavění a kácení máje už patří k tradičnímu utkání svobodní - ženatí, plný her je i Den dětí aj. Pod vedením Petra Fikoczka je založen fotbalový oddíl mužů - zaregistrováno je a okresní soutěž hraje 14 fotbalistů, o rok později (1992) hraje okresní soutěž i dorost pod vedením trenéra S. Molendy.  Malý „potěr“ pak trénují L. Horkel a Z. Junga. Od r. 1993 probíhá každoročně turnaj neregistrovaných hráčů v kopané - „Memoriál Alfréda Svobody“. Ženy s cvičitelkou J. Štípkovou cvičí aerobik, také muži se scházejí v tělocvičně u rekreační kopané.V letech 1997 - 1999 je předsedou Vladimír Moráň, fotbalový oddíl hraje pod hlavičkou FC Domaslavice. V letech 1999-2001 byl zvolen předsedou opět L. Horkel.V Domaslavicích se po mnohaleté pauze začíná hrát zase volejbal. Nejdřív jen tak, pro zábavu, nyní pod hlavičkou TJ Sokol. Volejbalový oddíl vede učitel Zdeněk Oborný.


Prvním naším měřením sil byl první ročník turnaje „O putovní pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady“v září 2000, který organizují obecní úřady. S překvapením jsme zjistili, že jsme navázali na činnost minulé generace, která podobná přátelská utkání také pořádala a právě domaslavským zůstal v rukou nádherný putovní pohár. Trénujeme 2 krát týdně, účastníme se amatérských turnajů neregistrovaných hráčů (v Hlučíně, Frýdku-Místku, Českém Těšíně, Staré Vsi, Ostravě, Paskově, na Lučině, Dobré…).

 

 K činnosti využíváme tělocvičnu místní ZŠ, rekonstruovali jsme (srovnali, odvodnili, zatravnili) a udržujeme volejbalové hřiště v areálu domu požárníků, do nájmu nám bylo svěřeno i antukové hřiště TJ Sokol, které jsme svépomocí opravili, odpracovali zde 530 brigádnických hodin. Dnes má volejbalový oddíl TJ Sokol Dolní Domaslavice okolo třicítky členů , věkové rozpětí hráčů je od 17 do 50 let.


Pro roky 2002 - 2004 vykonává práci předsedy Jiří Němčík.  Od r. 2002 - fotbalový oddíl FC Domaslavice ukončil činnost pod hlavičkou TJ Sokol, dal se vlastní cestou. Fotbalové družstvo žáků trénuje J. Němčík, v létě pořádá vodácko-fotbalové tábory, každoročně i turnaj v minikopané dětí „O domaslavický pohár“. Přípravku vedou  L. Horkel a D. Dudek.
Vzniká nový florbalový oddíl (jehož předsedou je P. Fikoczek) a rovnou se zapojil do soutěže  Havířovská divize. V soutěžním ročníku 2003/04 nás ve florbalu úspěšně reprezentují oddíly 2 - muži a starší žáci.

 Zaregistrován byl i oddíl gymnastiky - vedoucím je A. Čelovská. Tradičně jsou pořádány plesy, letní karnevaly, páteční kopaná pro muže, pro veřejnost jsou k dispozici tenisové kurty. V roce 2004 byl do funkce předsedy zvolen Luděk Furmančík, jsou schváleny nové Stanovy TJ. 

volejbalvolejbalvolejbal

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1
31 1 2

Počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 24 °C 11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/13 °C
úterý 21. 5. zataženo 21/12 °C
středa 22. 5. slabý déšť 21/11 °C