Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Významná data

1305
V soupise biskupských desátků na Těšínsku jsou Dolní  Domaslavice jmenovány spolu  s Horními.

25.3.1654
Domaslavský kostel odebrán evangelíkům (počátek rekatolizace)

30.3.1773
Vyhořely farní budovy i s archívem.

1811
Postavena zděná jednotřídka.

21.6.1864
Odloučily se Horní Domaslavice od Dolních jako samostatná místní obec.

1865
Postavena zděná trojtřídní škola „U kostela“ (8 900 zl.)

7.5.1891
Bylo usneseno, aby za 40 zlatých byly zakoupeny hmoždíře, ze kterých se  bude střílet při slavnostech kostelních a jiných důležitých příležitostech.

25.8.1892
Požár farních budov u kostela.
Zřízena místní pošta.

1950
Četnická stanice (působila v Dol. Domaslavicích 46 let a 1 měsíc).

2.2.1908
Založen hospodářský spolek.

9.1.1908
Založen Sbor dobrovolných hasičů.

1910
Založeno drenážní družstvo.

1913
Založena kampelička.

1.5.1916
Poprvé byl zaveden letní čas.

1.5.1919
První tábor lidu.

1920
Zřízena prodejna „Budoucnost“, konzumní a nákupní družstvo, 57 členů.

1922
Založen hospodářský spolek v Dolních Domaslavicích a odbor Matice osvěty lidové ve Volovci

1926
Změna jména obce: původně uváděné  Dolní Domaslovice nyní Dolní Domaslavice.

červen 1926
První rádiový přijímač si zhotovil malíř Alois Nogol.

srpen 1928
První motocykl v obci si koupil Josef Kocych.

Zima 1928/29
Mrazy dosahovaly až – 42 °C, vymrzlo velké množství ovocných i lesních  stromů, dokonce zamrzala i voda ve studních.

20.10.1929
Zaveden telefon. (na Četnické stanici).

5.7.1930
Z Frýdku do Hnojníka projížděl autem prezident T.G.Masaryk. Občané Dolních Domaslavic ho vítali u obecní školy v D.Tošanovicích voláním „Ať žije“

1.9.1930
Začal jezdit autobus na trase Dolní Domaslavice-Vidikov do Vítkovic. Provozovatelem byl Rudolf Červený z Fryštátu.

22.7.1931
Začal jezdit autobus z Dolních Domaslavic do Karviné, provozovatelem byl Jindřich Svačina ze Soběšovic.

15.12.1932
Provozoval autobusovou dopravu z Dolních Domaslavic  do Hnojníka  Bedřich Holek.

15.9.1933
Postavena a uvedena do provozu pekárna, která byla provozována do června 1957, po vybudování Žermanické přehrady  byla postavena současná pekárna Adámek a provozována od srpna 1957  (byla v provozu 45 let a 10 dnů).

1934
Při školách U kostela a ve Volovci byla založena rodičovská sdružení

7.1.1935
Začal jezdit státní autobus z Dolních Domaslavic do Moravské Ostravy. Jezdil dvakrát denně.

6.3.1935
Lampionový průvod na počest 85. narozenin T.G.Masaryka. Zúčastnily se všechny spolky a školní mládež.

1935
Do obecního rozpočtu zařazena částka 107 000,- korun na regulaci řeky Lučiny. Projekt byl vypracován již v roce 1933.

1935
V obci řádil „červený kohout“ a shořelo několik stodol.

1.3.1936
Konala se občanská schůze, na které byly projednány úkoly protiletecké obrany.

1938
Zahájil činnost zubní ateliér v hostinci U Svačinů. V. Jiřík z Ostravy ordinuje třikrát týdně.

7.10.1938   10:00
Počátek polské okupace  - do obce vstupuje polské vojsko

16.10.1938
Zrušena obecní samospráva - obecní úřad přebírá polský komisař Niemczyk

1.9.1939  5:00
Příchod německé armády z protektorátu - počátek německé okupace

9.11.1939
Zřízení mateřské školy za německé okupace.

30.5.1941
Oznámen soupis jízdních kol s termínem do čtyř dnů.

7.3.1945
Jediný a dosti silný nálet na naši vesnici způsobil dosti hmotné škody a chaosu. Několik lidí bylo zraněno, nikdo nezemřel.

3.5.1945  11:00
Do obce vstupují první hlídky Sovětské armády ve směru od Soběšovic

11.11.1945
Odhalen pomník rudoarmějcům na novém hřbitově.

1946
Zápis v kronice: „Žebrota vymizela nadobro“.

8.3.1947
V 5 hodin ráno pozorovali občané duhu vzniklou lomem měsíčních paprsků.

1948
Prováděna elektrifikace obce

1.9.1948
Zřízení střední školy újezdní (pro Dolní a Horní Domaslavice, Soběšovice a Žermanice).

1.1.1949
Dolní Domaslavice připadly z okesu Český Těšín do okresu Frýdek-Místek.

1949
Zřízena poradna pro matky.

1950
Vedení matrik a plná moc k uzavírání občanských sňatků byly předány Místním národním výborům.

1951
Velké sucho, v květnu vystupovaly teploty nad 30 °C, v polovině června napájeli hasiči pomocí motorové pumpy vyprahlé studny vodou z řeky.

24.8.1950
Založeno JZD, postupně I – III typu. 15. 2. 1965 přešlo k ČSSS.

1.10.1950
Byl uzavřený poslední soukromý obchod a to obchod Vlad. Koloničného, který byl umístěn v budově pana Lehnerta mladšího.

2.3.1952
Zřízeno kino i pro okolní vesnice v budově u Lehnerta.

1951-1958
Stavba Žermanické přehrady.

1955
Rozdělení obce Dolních Domaslavic Žermanickou přehradou (vznik nové obce Lučina v r.1954 z části Dolních Domaslavic s Kocurovicemi  a části Soběšovic.

1956
První televizor v obci. Pořídili si ho bratři František a Ladislav Skřížalové.
- Začátkem dubna spadl na pozemku pana Alberta Guziura, č.p. 146  balón vypuštěný ze Západního Německa, odklidily ho bezpečnostní orgány.
- V domku manželů Gryžboňových č.p.143 byla zřízena ošetřovna. Ordinoval MUDr. Julius Junga, ve středu a v sobotu dopoledne.

18.5.1958
Slavnostní otevření nové budovy Osmileté střední školy č.p. 201   (spojeno se škol. stravováním).

11.7.1958
V 17 hod. 20 min. si Žermanická přehrada vybírá první z dlouhé řady svých obětí. Stal se jí náš občan - teprve čtrnáctiletý Josef Guziur.

5.10.1958
Otevřena  expozice vlastivědného muzea ve Frýdku – Místku (Dnes Muzeum Beskyd), pobočka Dolní Domaslavice, obětavou průvodkyní byla p. Františka Nevolkovičová

1.9.1960
Zřízen hudební kurs OB při ZDŠ (klavír, akordeon), vyučovala p. Božena Postůvková.

1.9.1961
Uskutečněny zájezdy do Těšínského  divadla v předplatném (1 autobus pro dospělé a 1 autobus pro žáky ZDŠ), před výstavbou Žermanické přehrady byla pohostinská vystoupení Ostravského i Těšínského divadla v sále „U Horáků“.
Domek K.Chroboka v zátopovém pásmu byl přestavěn na pohostinství „Rybářská chata“ zvané Rybárna.

1963
Slavnostní otevření požární zbrojnice (zákl. kámen 18. 9. 1960).

1969
Zahájena stavba Smuteční síňě (dána do provozu 1971), dnes Penzion Ludmila.

1970
Vybudování veřejného  osvětlení v obci.

1974
Dána do provozu budova MNV a pošty s obřadní síní a širokoúhlým kinem.

29.6.1975
Slavnostní otevření „Domu ovocnářů“.

1979
Zahájena výstavba  státního  vodovodu.

1980
Slavnostní otevření budovy TJ Sokol spojené s místní spartakiádou.

1981
Uvedení do provozu prodejny potravin na Volovci.

1.7.1980
Integrace 1. stupně naší obce – spojení obcí Dolní Domaslavice, Lučina, Soběšovice a Žermanice pod jediným společným národním výborem v Lučině.

1984
První ročník Neckyády v zátoce u Rybárny, pořádal TJ Sokol D. Domaslavice.

18.5.1985
Spartakiáda na hřišti.

2.11.1985
Zemřel Aleš Gvuzď – dlouholetý domaslavský farář, který se významně zasloužil o kostel (provedení kompletní rekonstrukce kostela a okolí).

1986
Instalace ústředního topení Požární zbrojnice.

10.5.1988
Zemřel Albín Duda, dlouholetý předseda MNV.

1.3.1990
Po referendu nabývá obec opět samostatnost, p. Jan Bogdanovič a p. Marie Bezděková byli zvoleni do vedení obce.

8.-9.6.1990
První svobodné volby do Parlamentu ČSSR

5.12.1990
První ustavující schůze OZ po komunálních volbách, starostou byl zvolen V. Skulina, zástupcem I. Uher.
Poprvé oznámena veřejná nezaměstnanost.

1991
Znovu začíná pracovat „Domaslavský kulturní  zpravodaj“, který naposledy vyšel v roce 1977.

1.3.1991
Opětovně byl v naší obci  zřízen matriční obvod pro Horní, Dolní Domaslavice, Soběšovice.
Dáno do pronájmu tábořiště u přehrady pod Papřokem.
Oprava střechy OÚ.
Nová telefonní ústředna a rekonstrukce prostor, kde byla instalována.

1.10.1991
Kino přechází pod správu OÚ.

3.3.1991
Provedeno sčítání lidu, domů a bytů.

1991
Znovu zahájen provoz pekárny u Adámků.

1992
Parlamentní volby - červen.

24.10.1992
Tragicky umírá starosta obce V. Skulina. Červenec – srpen – extremní teploty přes  30 C a žádné dešťové srážky.Opětovné otevření národopisného památníku, tentokrát v Hasičském domě.
Zrušena Osvětová  beseda.
Od ledna zahájena montáž vodoměrů v rodinných domcích.

1.7.1992
Mohou  se konat církevní i občanské sňatky.

7.12.1992
Starostou je zvolen P. Postůvka.

5.4.1993
Otevřen "Penzion u Ludmily"

16.10.1993
Zemřel bývalý ředitel školy Josef Anděl.
Zřízena ordinace MUDr. Pitříka v bývalé MŠ, č.p. 54

1993
Volby do zastupitelstva obce

5.12.1994
Na ustavující schůzi OÚ zvolen starostou ing. Jan Literák, zástupcem pan Eduard Fikoczek.     

24.4.1995
Rezignace starosty obce Ing. Jana Literáka

23.6.1995
Zvolen starostou Eduard Fikoczek, zástupcem pan Jindřich Guziur.

20.12.1995
Vydáno stavební povolení na plynofikaci, Fondem životního prostředí přislíbena dotace.

1.1.1996
Do všech domácností dodáván Měsíčník (místo oběžníku).

1.3.1996
Ruší se pojízdná čistírna a prádelna.

11.1.1996
Spuštění plynu, prvním spotřebitelem Pekárna  Adámek, zkolaudováno 12 580 m s náklady 20 106 387 Kč.

31.10.1996
Končí promítání v místním kině.
Zřízena počítačová učebna ZŠ, výměna plastových oken v čelní části budovy ZŠ.

31.1.1997
Předán znak a prapor obce

1.5.1997
Zahájen provoz hostince U kostela v budově Domu ovocnářů

15.10.1997
Dokončena plynofikace v délce 16 415 m. Plynofikace evangelické kaple.
Červencové záplavy.

1998
90 let hasičského sboru.
Plynofikace školního bytu za 72 000 Kč a obecního úřadu za 120 000 Kč.
Zahájení přestavby školy u kostela na bytové jednotky.

27.11.1998
Po komunálních volbách byl zvolen do funkce starosty pan Eduard Fikoczek, zástupce pan Pavel Postůvka.

1.4.1999
Zřízeno kadeřnictví  v budově OÚ.

12.5.1999
Zahájena rekonstrukce školního hřiště.
Pošta zřizuje schránky v obci pro rod. domky v odlehlých místech.

5.5.2000
Vyjádřena nedůvěra starostovi panu Eduardu Fikoczkovi, z funkce odstupují někteří další členové, OZ se doplňuje o 1 náhradníka,  starostou zvolen pan Milan Veverka, zástupcem pan Vladimír  Moráň.

2000
Slavnostní  otevření rekonstruovaného hřiště za školou.První Tříkrálová sbírka 13 156 Kč.
Možnost vyřizování nových občanských průkazů a pasů pro celý matriční obvod (tj. Dolní a Horní Domaslavice a Soběšovice) na našem obecním úřadě

2001
K 1.3. sčítání lidu, domů a bytů.
EU PHRE – CREDO – rozšíření vzájemné spolupráce obcí mikroregionu.
Zahájení jednání o rekonstrukci ZŠ.

2002
Výtěžek Třikrálové  sbírky 13 622 Kč.

2.2.2002
Otevření Minimarketu (smíšené zboží)-provozovatel paní Bystroňová Marta.
OÚ získal dotaci z Min. financí ve výši 10 000 000  Kč na vestavbu a rekonstrukci půdního prostoru. Byla vybudována: učebna školní družiny, cvičná kuchyň, poslechový sál, učebna výtvarné výchovy a počítačová učebna.

14.-15.6.2002
Volby do parlamentu ČR.

1.-2.11.2002
Komunální volby. 

15.11.2002
Na zasedání nového OZ byl Ing. Petr Chroboček zvolen starostou a pan Pavel Postůvka místostarostou obce

2003
Škola v právní subjektivitě od 01.01.2003
Výtěžek tříkrálová sbírky je  16 168 Kč.
Využívání internetu ve škole pro veřejnost.
Vysoká míra nezaměstnanosti v obci 17,6 % (Frýdek-Místek 14,94 %)
Rekonstrukce ZŠ – II.,III., IV. etapa  (17 000 000 Kč z dotace Ministerstva financí. Bylo uskutečněno: zvětšení plochy mateřské školky včetně koutu pro učitelky, rekonstrukce školní kuchyně s včetně instalace moderního technolo-gického vybavení, nové rozvody vody, nové obklady ve třídách, nové soc. zařízení pro děti, zvětšení plochy tělocvičny a rekonstrukce šaten, vybudování nové keramické dílny, rekonstrukce elektrozařízení, nová regulace ústředního topení včetně výměny všech těles ÚT.
Dne 13. - 14. 6. hlasováno v referendu o přistoupení ČR k EU.
V červenci předložena studie centra obce.
V roce 2003 ukončila vedení obecní kroniky  p. Milada Palicová, novou kronikářkou ustanovena  Stanislava Moravcová.