Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Narození

NAROZENÍ DÍTĚTE

Příslušný k zápisu narození je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila. Zápis do knihy narození se následně proveden na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce následně poskytnuty zdravotní služby.

Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen oznámit zdravotní pojišťovně, u které je v den jeho narození matka dítěte pojištěna.

Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě trvalého pobytu matky. Je-li matka cizinka, má dítě trvalý pobyt na adrese otce. Pokud otec není znám, je trvalý pobyt dítěte v sídle ohlašovny, jejímž správním obvodu se narodilo. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce, a to s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu.

Aktualizováno k 21.07.2020

VYDÁVÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ - RODNÝ LIST

Matriční doklad – rodný list, vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila. Při narození dítěte v cizině, jestliže je jeden z rodičů občanem České republiky, mohou rodiče požádat o zápis narození do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český rodný list. Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky nebo u kteréhokoliv matričního úřadu.


Při ztrátě rodného listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. 

 

KDO A ZA JAKÝCH PODMÍNEK

Vydání rodného listu pro novorozence vyřizují rodiče dítěte, popřípadě jejich zákonní zástupci (pokud jsou rodiče dítěte nezletilí), anebo soudem jmenovaný opatrovník (pokud jsou rodiče omezeni ve svéprávnosti).

 

CO MUSÍTE PŘEDLOŽIT

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

 • oddací list,
 • platné občanské průkazy, případně cestovní doklad nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

 

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:

 • rodný list,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
 • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá,
 • platný  občanský  průkaz nebo  cestovní  doklad  nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, byl-li jí vydán,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

 

U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství před narozením, předloží jeden z rodičů:

 • platné občanské průkazy, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství,
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • rodný list matky a otce dítěte,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
 • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

 

U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž nebylo určeno otcovství před narozením, předloží oba rodiče:

 • platné občanské průkazy, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • rodný list matky a otce dítěte,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
 • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

 

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:  

 • platné občanské průkazy budoucích rodičů,
 • rodné listy budoucích rodičů,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená,
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá,
 • těhotenský průkaz.

 

SPRÁVNÍ POPLATKY

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

Za vydání stejnopisu rodného listu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).

 

LHŮTY

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

SANKCE
Sankce nejsou stanoveny. 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/vydavani-matricnich-dokladu-rodny-oddaci-a-umrtni-list-doklad-o-partnerstvi.aspx

Aktualizováno k 21.07.2020

 

NAROZENÍ DÍTĚTE

Osobní překážka v práci při narození potomka se týká otců. Zaměstnavatel Vás musí uvolnit, pokud pojedete s partnerkou do porodnice, i tehdy když si ji z porodnice povezete domů. Volno je sice placené, ale týká se jen času nezbytně nutného na transport do porodnice.

Pokud budete chtít zůstat i u porodu, zaměstnavatel Vás uvolní, ovšem mzda v tomto případě nenáleží.

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

 

Aktualizováno k 21.07.2020

Obec Dolní Domaslavice i nadále slavnostně vítá nově narozené děti mezi občany obce. S ohledem na ochranu osobních údajů je nutno změnit způsob organizace „Vítání občánků“. Rodiče již nebudou k vítání zváni automaticky zasíláním pozvánek. V případě zájmu se musí přihlásit vyplněním formuláře – "Přihláška na Vítání občánků". Tyto formuláře jsou k dispozici na webu obce (Obecní úřad – Matrika – Narození – Vítání občánků) nebo na Obecním úřadě Dolní Domaslavice, kancelář matriky.

Vítání občánků je určeno dětem s trvalým pobytem v Dolních Domaslavicích a koná se dvakrát ročně – na jaře a na podzim (většinou druhá polovina května a listopadu). Uzávěrky před jednotlivými vítáními jsou 15. duben a 15. říjen. Zájemci o vítání občánků jsou podle data doručení přihlášky automaticky zařazeni vždy do vítání následujícího.

Příloha:

Přihláška (110.96 kB)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 17 °C
středa 24. 7. zataženo 25/18 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 19/13 °C
pátek 26. 7. polojasno 23/11 °C