Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Úmrtí

ÚMRTÍ

Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

Po zápisu do knihy úmrtí je vypraviteli pohřbu zaslán/předám úmrtní list. Občan, u kterého v souvislosti s úmrtím dojde ke změně stavu na vdova/vdovec, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do  pracovních dnů po obdržení úmrtního listu, pokud je v jeho stávajícím občanském průkaze rodinný stav uveden.

 

Aktualizováno k 21.07.2020

VYDÁVÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ – ÚMRTNÍ LIST

Matriční doklad – úmrtní list, vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, zemřela. Jde-li o úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.


Při ztrátě úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. 

 

KDO A ZA JAKÝCH PODMÍNEK 

Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • členům rodiny zemřelého, jeho sourozencům a zplnomocněným zástupcůmn těchto osob (za členy se pro účely tohoto zákona považuje manžel, manželka, partner, partnerka, rodiče, děti, vnuci, pravnuci, prarodiče), v případě převzetí dokladu na základě plné moci, musí být podpis na plné moci úředně ověřen,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí musí v prvé řadě obrátit na jakoukoliv pohřební službu a objednat pohřeb. 

Úmrtní list se vydává/zasílá vypraviteli pohřbu. 

 

CO MUSÍTE PŘEDLOŽIT

Žadatel předloží při vyzvednutí:

  • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě,
  • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

SPRÁVNÍ POPLATKY

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

Za vydání stejnopisu  úmrtního listu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).


LHŮTY

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

SANKCE
Sankce nejsou stanoveny. 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/vydavani-matricnich-dokladu-rodny-oddaci-a-umrtni-list-doklad-o-partnerstvi.aspx

 

Aktualizováno k 21.07.2020

ÚMRTÍ A POHŘEB

Zemře-li manžel či druh nebo dítě, máte nárok na 2 dny placeného volna před pohřbem. Předpokládá se, že budete zařizovat pohřeb. Další den Vám zaměstnavatel poskytne a zaplatí i v den pohřbu.

Zařizujete-li pohřeb zesnulého rodiče či sourozence, ale také rodiče nebo sourozence svého partnera, máte nárok na jeden den placeného volna.

Zaměstnavatel Vám také proplatí den pohřbu. Pokud se o pohřeb stará někdo jiný, volnou vám s náhradou mzdy přísluší jen v den pohřbu.

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

 

Aktualizováno k 21.07.2020

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
jasno 25 °C 11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 22/14 °C
pondělí 17. 6. oblačno 26/14 °C
úterý 18. 6. skoro jasno 28/16 °C